Linden Dental Products AB är ett innovationsföretag.

Företagets produkter bygger på erfarenheter från praktiskt arbete, som grundaren av företaget gjort under sin verksamhet som tandläkare.

De är skapade för att underlätta ett rationellt arbete att så långt möjligt undanröja stressande irritationsmoment. Produkter, som är väl genomtänkta för sitt ändamål och inte bygger på gammal slentrian.

Det var med den inriktningen vi för 25-30 år sedan startade vår verksamhet.

Alla våra produkter är eller har varit patenterade. Alla är dessutom märkta INDEX eller Linden.

De är alla CE registrerade.

Klicka i Kundvagn när du handlat färdigt och du får fram en beställningssedel, som visar vad su köpt. Här kan du göra eventuella ändringar, ta bort eller lägg till. Du kan också klicka på Ikonen "Skriv ut"(i webbläsaren) för att få en kopia av din beställning