Röntgenfilmhållare

Hållarna är kontruerade så, att det i de allra flest fall är möjligt att använda parallellteknik.

Bitplattan har ingraverade siffror och bokstäver. De är avsedda för markering av hållarnas aktuelle läge, om man önskar göra identiska exponeringar från gång till gång.

Alla kan användas med eller utan riktmedel.

Hållarna är autoklaverbara.